Logo omrooper.nl

Agenda

Regionaal is besloten dat raadsvergaderingen, commissies en andere politieke bijeenkomsten tot en met 6 april niet doorgaan, tenzij er dwingende redenen zijn om het door te laten gaan.

Een voorbeeld van een dwingende reden kan zijn dat er een wettelijke termijn zit aan besluitvorming. Op dit moment is er nog geen dwingende reden bekend. Mocht dat veranderen, dan wordt dat bekend gemaakt via www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten