Logo omrooper.nl

Dienstverlening gemeente tot 6 april

De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het coronavirus in te dammen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, bijeenkomsten te mijden, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner. 

De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Algemeen

Onze noodzakelijke dienstverlening gaat door. Wel werken we in kleine teams, die niet gelijktijdig op kantoor zijn. Het kan daardoor bijvoorbeeld iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt. Als u vragen heeft, stel ze bij voorkeur per mail via gemeente@huizen.nl.

Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt volledig op afspraak. Dat geldt ook voor het afhalen van documenten. Het is de bedoeling om nu vooral beschikbaar te zijn voor zaken die niet kunnen wachten en spoed hebben. Denk aan geboorteaangiftes en verlopen reisdocumenten en rijbewijzen. De avondopenstelling op woensdag is vervallen. Voor een afspraak mailt u naar burgerzaken@huizen.nl of u belt met (035) 528 19 11.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl.
Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11. Ook voor het inzien van vergunningen en besluiten moet u een afspraak maken.

Werk, inkomen, welzijn en zorg

Het advies- en informatiepunt is bereikbaar op (035) 52 81 247. Mensen die een vaste contactpersoon hebben,
kunnen die persoon bereiken via het mobiele nummer dat zij hebben gekregen. En verder:

  • Het inloopspreekuur in de ochtenden in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren vervalt.
  • Huisbezoeken en afspraken op het gemeentehuis worden uitgesteld, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn.
  • Trainingen en groepsbijeenkomsten worden uitgesteld. Deelnemers krijgen daarvan bericht.

Gemeentelijke belastingen

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld.

Onderhoud van de buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimte gaat door. Wel wordt er gewerkt met kleinere teams en in meer shifts.

Sportaccommodaties en buurtsportcoaches

In de sportsector zijn alle activiteiten stopgezet en de sportaccommodaties zijn in elk geval tot en met 6 april a.s. gesloten. In overleg met de gemeente wordt bekeken waar buurtsportcoaches op dit moment nog wel ingezet kunnen worden. Houd SportiefHuizen in de gaten voor meer nieuws hierover.

Trouwen en partnerschapsregistratie

Huwelijken of het aangaan van een partnerschap in een huis der gemeente vinden in overleg en onder
voorwaarden plaats. Zie verder onder maatregelen voor onderwijs, horeca- en eetgelegenheden.

Begrafenis

Begrafenissen op de begraafplaatsen van Huizen kunnen doorgaan. Wel stelt de BGNU, de grootste ledenorganisatie van uitvaartondernemingen een aantal restricties. Op de website van BGNU leest u daarover meer.

Commissie- en raadsvergaderingen

Regionaal is besloten dat raadsvergaderingen, commissies en andere politieke bijeenkomsten tot en met 6 april niet doorgaan, tenzij er dwingende redenen zijn om het door te laten gaan. Een voorbeeld van een dwingende reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een wettelijke termijn zit aan besluitvorming.

Markten

Vanuit de gedachte dat primaire levensbehoeften toegankelijk moeten blijven, gaan markten voorlopig door.

Bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente

Bijeenkomsten die de gemeente de komende tijd gepland heeft worden uitgesteld, ook als deze met minder dan 100 deelnemers zijn. De reden hiervoor is dat de gemeente deze bijeenkomsten veelal organiseert om inwoners de kans te bieden mee te denken en praten over gemeentelijk beleid of projecten.

Bijeenkomsten georganiseerd door anderen

Alle bijeenkomsten of evenementen waar meer dan 100 personen bij elkaar komen zijn verboden, zoals in de landelijke maatregel is verwoord. Alle bijeenkomsten met minder dan 100 personen kunnen doorgaan, maar er wordt wel een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de organisatoren en bezoekers, met name op het gebied van hygiëne. Organisatoren kunnen ook overwegen om het af te gelasten.

Onderwijs, Horeca- en eetgelegenheden

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Mogelijke ondersteuning voor ondernemers en anderen

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het zelfstandigenloket in Hilversum. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle zelfstandige ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek. Vanwege de drukte bij dit loket, verzoeken wij u uw vraag per mail te stellen aan zelfstandigenloket@hilversum.nl. Uw vraag wordt dan geregistreerd. Het uitgangspunt is dat u binnen 24 uur wordt teruggebeld. Vanwege de drukte kan dit langer duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Meer informatie staat op onze website.

Afgelaste evenementen

In die gevallen waarin de organiserende instantie van een gesubsidieerd evenement door het afgelasten in financiële en niet afwendbare problemen komt, kan contact worden gezocht met de gemeente via gemeente@huizen.nl en zullen wij in gesprek gaan over de mogelijkheden van compensatie.

Bekijk de meest actuele zaken over het coronavirus op onze pagina: www.huizen.nl/coronavirus.

Meer berichten