Logo omrooper.nl

Agenda

Commissievergaderingen 

In verband met het coronavirus vervallen de commissievergaderingen Sociaal Domein van 31 maart, Fysiek Domein van 1 april en Algemeen Bestuur en Middelen van 2 april. De agenda’s, inclusief alle vergaderstukken, zijn via www.gemeenteraadhuizen.nl te bekijken. Op deze website vindt u altijd de meest actuele informatie over de komende vergaderingen.

Inspreken 

Normaal kan er door inwoners en organisaties ingesproken worden bij een commissievergadering over onderwerpen die wel of niet op de agenda staan. Nu de commissievergaderingen vervallen zijn, kan het inspreken per brief of e-mail. Zo kunt u toch uw mening, idee of zienswijze aan de commissieleden ‘laten horen’. Belangrijk is wel dat u bij het onderwerp aangeeft dat u wenst in te spreken, aangevuld met het onderwerp. Uw bericht zal dan worden toegevoegd aan de betreffende commissievergadering. U kunt uw e-mail sturen naar: griffie@huizen.nl of uw brief t.a.v. de griffie naar: Gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen.

Meer berichten