Logo omrooper.nl

Beschermingsmiddelen gevraagd

Er is landelijk een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg, ook in de regio Gooi en Vechtstreek. De GGD Gooi en
Vechtstreek doet een oproep om deze materialen aan te bieden via bescherming@ggdgv.nl. Meer informatie: www.ggdgv.nl.

Meer berichten