Logo omrooper.nl
Simon, Adinda

Huizenvoorelkaar

In deze tijd van onzekerheid moeten we extra voor elkaar zorgen. Vooral voor de mensen uit de kwetsbare groepen, zoals ouderen. Samen een kopje koffie drinken zit er voorlopig niet in. Maar we kunnen elkaar wel op andere manieren helpen. 

Zoals een boodschap doen, medicijnen ophalen of een kaartje sturen. Op www.huizenvoorelkaar.nl is door de Vrijwilligerscentrale Huizen een speciale verzamelplaats gemaakt voor hulpvraag en aanbod met de categorie 'coronahulp'. Zo komen mensen snel met elkaar in contact en kunnen we elkaar helpen waar nodig.

Niemand weet hoe lang het coronavirus van invloed is op ons als mens en maatschappij. De komende maanden verwacht de Vrijwilligerscentrale een stijging in het aantal urgente hulpvragen. Zij kan daarom ieders hulp goed gebruiken. Wilt u iets doen of heeft u hulp nodig? Meld u dan aan op Huizenvoorelkaar of bel Vrijwilligerscentrale Huizen, tel. (035) 526 75 53 of 06 - 39 69 90 58.

Meer berichten