Logo omrooper.nl

Wethouder Hoelscher ondertekent Toegankelijkheidsverklaring

Op 16 juni heeft wethouder Maarten Hoelscher de Toegankelijkheidsverklaring voor de gemeente Huizen ondertekend. Dit deed hij in bijzijn van burgemeester Niek Meijer.

Door een handtekening te zetten onder deze verklaring, laten we zien dat we het belangrijk vinden dat iedereen onze online informatie eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Het plaatsen van een toegankelijkheidsverklaring op de gemeentelijke website, is één van de toegankelijkheidseisen. Aan deze eisen moeten alle Nederlandse overheidsorganisatie vanaf 23 september 2020 voldoen. In de toegankelijkheidsverklaring kunt u vinden in hoeverre de gemeentelijke website(s) al aan de eisen voldoen. Maar ook welke verbeterpunten er zijn en wat de planning is om deze verbeterpunten te realiseren.

Bent u nieuwsgierig naar de ondertekende verklaring? Deze is terug te vinden in het landelijke register: www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. De gemeente Huizen is de eerste gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek die de toegankelijkheidsverklaring heeft gepubliceerd in dit register.

Meer berichten