Logo omrooper.nl

Jaarverslag klachten

Het ‘Jaarverslag klachten 2019’ staat op onze website. In het jaarverslag beschrijven we ervaringen, trends en leermomenten in kort bestek. Ook presenteren we de cijfers per afdeling.

 Ga naar www.huizen.nl/jaarverslag-klachten om het jaarverslag te bekijken.

Meer berichten