Logo omrooper.nl

Leden gezocht voor Toegankelijkheidspanel

Het is een gekke tijd momenteel door de coronacrisis. Overal strepen op de weg, 1,5 meter afstand houden, betalen door te pinnen en kassa’s met schermen. Heel verstandig in deze periode, maar het kan ingewikkeld zijn voor mensen met een beperking. Pionnen die geplaatst zijn om afstand te bewaren, kunnen ineens gevaarlijke obstakels zijn voor blinden en slechtzienden. Slechthorenden verstaan caissières niet vanwege de schermen en mensen in een rolstoel krijgen niet altijd de ruimte.

Het Toegankelijkheidspanel Huizen gaat met dit soort onderwerpen aan de slag! Vindt u het leuk om hierover mee te denken? En heeft u kennis en voelt u zich betrokken met mensen met een beperking? Ook kan het zijn dat u zelf een beperking heeft. Het toegankelijkheidspanel zoekt nieuwe leden die graag willen bijdragen aan een toegankelijker Huizen. Wanneer u talent heeft in het organiseren van activiteiten of goed bent in het maken van keuzes wat wél en niet kan worden opgepakt, bent u extra welkom!

Wat is het Toegankelijkheidspanel Huizen?

Het toegankelijkheidspanel zet zich in voor de belangen van iedereen met een beperking van welke aard ook. Om goede omstandigheden te creëren en behouden in werk, vrijetijdsbesteding en maatschappelijk betrokkenheid. Het panel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente, bedrijven en instellingen.

Meer informatie

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Toegankelijkheidspanel Huizen? Of wilt u eerst meer informatie?
Mail of bel naar:
Vincent Ohlrichs: v.ohlrichs@huizen.nl / 06 57 53 85 57.
Hans Poot: jcpoot@gmail.com / 06 10 35 30 07.

Meer berichten