Logo omrooper.nl

Taal is de sleutel

Het is de Week van Lezen en Schrijven! In deze week wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen laaggeletterdheid. Ongeveer 12.000 mensen in Gooi en Vechtstreek zijn onvoldoende (digi)taalvaardig. Dat wil zeggen dat zij niet, of slecht in staat zijn om in het Nederlands geschreven (digitale) informatie te gebruiken in het dagelijks leven. Dit maakt hen kwetsbaar.

In Gooi en Vechtstreek willen we dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Taal is daarbij erg belangrijk. Om mensen meer taalvaardig te laten zijn is in Gooi en Vechtstreek een aanbod bestaande uit lessen en cursussen om vaardigheden te verbeteren. Lees hierover meer op de website van de regio Gooi en Vechtstreek.

Taalcafé in Huizen

Iedere vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur (behalve in schoolvakanties) kunt u in de bibliotheek in Huizen het Taalcafé bezoeken. Deze bijeenkomst is voor anderstaligen die beter Nederlands willen spreken. Het Taalcafé zorgt ervoor dat (oud-) cursusdeelnemers mensen ontmoeten waarmee ze de taal kunnen oefenen. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Op vrijdag 11 september schuift om 14.15 uur ook wethouder Bert Rebel aan bij het Taalcafé.

Meer berichten