Logo omrooper.nl

Agenda

Komende tijd op de agenda:

Gemeenteraad
22 oktober – gecombineerde commissievergadering (start 20.00 uur)

Er is bij deze commissievergadering ruimte om in te spreken. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@huizen.nl. Nog altijd zijn de veiligheidsmaatregelen i.v.m. corona van kracht. Publiek wordt daarom nadrukkelijk verzocht niet naar de raadzaal te komen voor het volgen van deze raadsvergadering. Deze kan wel live gevolgd worden via streaming. De links naar zowel de audio als videostreaming staan op de website www.gemeenteraadhuizen.nl.

Meer berichten