Logo omrooper.nl

Alzheimercafé Huizen

Op 15 oktober opent het Alzheimercafé Huizen/BEL-gemeentes weer haar deuren met als thema: hulpmiddelen bij dementie. 

Gastspreker Jacqueline Rempt, komt deze avond vertellen over de diversiteit aan praktische hulpmiddelen en plezierige activiteiten, die kunnen bijdragen aan een stimulerende leefomgeving.

Datum: donderdag 17 september
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Plaats: Brassershoeve, Waterstraat 2 in Huizen

Over het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Huizen is een trefpunt voor mensen met geheugenproblemen, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de contacten en gesprekken is er ook iedere keer een thema, verzorgd door een deskundige inleider.

Corona en aanmelden

In verband met het coronavirus zullen we ons op deze avond aan de RIVM-richtlijnen houden. Er is plaats voor maximaal 20 personen. Graag van te voren opgeven bij Esther Daamen, edaamen@versawelzijn.nl.

Meer berichten