Onderzoek uitvoering belastingtaken Laren door Huizen | Huizen
Logo omrooper.nl

Onderzoek uitvoering belastingtaken Laren door Huizen

Het College van Laren heeft een voorgenomen principe besluit genomen om de belastingtaken niet langer uit te besteden aan de BEL Combinatie. Het College wil de uitvoering van de belastingtaken graag onderbrengen bij de gemeente Huizen. Het college van Huizen staat positief tegenover het nader onderzoeken van de uitvoering van de belastingtaken van Laren door Huizen per 1 januari 2022.

Achtergrond

Het op een andere manier organiseren van de belastingtaken is al meerdere jaren een onderwerp van gesprek binnen het bestuur van de BEL Combinatie.

In juli 2019 hebben de Colleges van Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk besloten de belastingtaken niet langer uit te besteden aan de BEL Combinatie, maar deze onder te brengen bij een andere partij.

De raad van Laren heeft in 2019 een motie aangenomen om een business case te laten maken bij tenminste drie gemeenten met eventuele toevoeging van gespecialiseerde bedrijven. Het college heeft adviesbureau ANG opdracht gegeven tot uitwerking van deze motie.

Voordelen

De Larense wethouder Financiën Peter Calis: “Uit het onderzoek van ANG kwam in eerste instantie BGHU als goede partij uit de bus om de belastingtaken voor Laren uit te voeren. Echter, BGHU heeft aangegeven dat ze deze werkzaamheden voor Laren momenteel niet kunnen overnemen, omdat hun werkvoorraad te vol zit. De gemeente Huizen kwam uit het onderzoek van ANG ook als mogelijke partij naar voren. Tevens is de gemeente Blaricum bezig met het uitbesteden van hun belastingtaken aan de gemeente Huizen. Wij zien mogelijk synergievoordeel wanneer de gemeente Huizen zowel de belastingtaken van Blaricum als van Laren uit gaat voeren. Daarnaast zijn er ook voordelen voor de BELCombinatie, omdat zo de regie op deze taken voor Laren samen met Blaricum eenvoudiger wordt. We zien met vertrouwen een verdere samenwerking met Huizen tegemoet, mede door de al jaren bestaande samenwerking met Huizen in het Sociale Domein (HBEL organisatie).”

Reactie Huizen

De Huizer wethouder Bert Rebel (Financiën): “We hebben van de gemeente Laren het verzoek gekregen om de belastingtaken voor die gemeente te gaan uitvoeren. Het college staat hier positief tegenover. Eenzelfde vraag kregen we al eerder van de gemeente Blaricum. De komende periode benutten we om goede afspraken te maken en te kijken wat nodig is om deze taken goed te kunnen uitvoeren. Onze gezamenlijke inzet is erop gericht om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de inwoners van Laren, Blaricum en Huizen.”

Hoe nu verder

De eerste stap is gezet en het college van Huizen heeft de intentie uitgesproken om de belastingtaken voor de gemeente Laren uit te willen voeren. Er zijn nog veel vragen en onderwerpen die tussen beide gemeenten besproken moeten worden voordat de overheveling een feit is. Daar gaan de gemeenten de komende tijd mee aan de slag.

Meer berichten