Informatiebijeenkomst over verward gedrag | Huizen
Logo omrooper.nl

Informatiebijeenkomst over verward gedrag

Mensen kunnen om diverse redenen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Juist in deze coronatijd, met angst, stress of minder contact, is aandacht voor mensen die hulp nodig hebben belangrijk. Om meer duidelijkheid te geven over verward gedrag en wat iemand kan doen om te helpen, vindt op 17 november een digitale informatieavond plaats.

Want wat is verward gedrag? Hoe ontstaat verward gedrag? Waar kan ik terecht voor vragen en advies? En wat kan ik eventueel zelf doen? Op dinsdag 17 november (20.00 - 21.15 uur) kunt u via Zoom deelnemen aan een online informatieavond, waarbij op deze vragen wordt ingegaan.

Aanmelden kan tot 15 november via de website www.kijkjijomofkijkjijweg.nl.                        
                

Meer berichten