Gemeentehuis kleurt oranje in de strijd tegen vrouwengeweld | Huizen
Logo omrooper.nl

Gemeentehuis kleurt oranje in de strijd tegen vrouwengeweld

Vrouwen zouden altijd en overal veilig moeten zijn. Helaas is dat niet het geval. Eén op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Het overgrote deel van deze vrouwen en meisjes doet geen aangifte of melding, omdat zij zich schamen, schuldig voelen, bang zijn niet serieus genomen te worden of omdat ze niets liever willen dan het achter zich laten. Om het taboe rond geweld tegen vrouwen te doorbreken sluit de regio Gooi en Vechtstreek zich van 25 november tot 10 december aan bij de wereldwijde actie Orange the World.

Hijsen vlag in Huizen
De gemeente Huizen steunt deze wereldwijde campagne, door gedurende de gehele campagne het gemeentehuis oranje te verlichten. Ook de ophaalbrug in de Aanloophaven van Huizen kleurt oranje. Als startmoment van de campagne heeft wethouder Maarten Hoelscher op 25 november de ‘Orange the World’ vlag gehesen. Dit was een vervolg op het regionale startmoment Orange the World, dat woensdagochtend in Hilversum plaatsvond.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.orangetheworld.nl

Meer berichten