Logo omrooper.nl

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Inwoners en bedrijven uit Huizen ontvangen rond 20 februari de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.
Op het aanslagbiljet staan:

  • de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand;
  • de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen: OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing (woonlasten);
  • dit jaar staat voor het eerst, als dat van toepassing is, ook de jaarlijkse aanslag onderhoudskosten grafrechten op de aanslag vermeld.

Onderzoek
Universiteit Leiden onderzoekt momenteel of u tevreden bent met de wijze waarop de gemeente Huizen de WOZ-waarde van woningen bepaalt. Als u mee wilt doen aan dit onderzoek, ga dan naar www.huizen.nl/woz of scan de QR-code.

WOZ-Portaal
Op de gecombineerde aanslag staat uw nieuwe WOZ-waarde vermeld (de WOZ-beschikking). Wilt u meer informatie over de WOZ-waarde of wilt u het taxatieverslag inzien? Ga dan naar www.huizen.nl/woz. Let op: u heeft uw DigiD nodig. Daarnaast kunt u bij het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van afzonderlijke woningen raadplegen. Ga daarvoor naar www.wozwaardeloket.nl. Hier heeft u geen DigiD voor nodig. Voor het belastingjaar 2021 geldt de waarde van de onroerende-zaak (woning of bedrijf) per 1 januari 2020.

Vragen over de WOZ waarde? Raadpleeg de gemeente
Wanneer u vragen heeft of het niet eens bent met een taxatie, neem dan contact op met het WOZ-team van de gemeente, via tel. (035) 528 13 96. Samen kijken we dan of de waarde moet worden aangepast. Als het nodig is komt een WOZ-taxateur bij u langs om de situatie ter plaatse op te nemen en met u te bespreken. Het stellen van vragen of het maken van bezwaar is gratis.

Wilt u meer weten over onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing? Ga dan naar www.huizen.nl/belastingen.

Betalingsproblemen vanwege corona
Als de maatregelen van het Kabinet voor u niet toereikend zijn, kunt u voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige zorgvuldigheid worden behandeld.

MijnOverheid
Wilt u uw gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen en bekijken? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Meer informatie hierover vindt u op www.huizen.nl/belastingen.

Meer berichten