Logo omrooper.nl

Tweede Kamerverkiezing: stemmen per brief

Bent u 70+? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen.

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze verkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Meer informatie en een handig filmpje met een uitleg over briefstemmen vindt u op www.huizen.nl/verkiezingen.

Meer berichten