Logo omrooper.nl

Energiepeiling

Elke gemeente moet aan het einde van dit jaar aangeven in welke volgorde wijken aardgasvrij gaan worden en op welke termijn. Dat geldt ook voor de gemeente Huizen. Omdat er veel speelt op energiegebied en we graag horen van inwoners wat zij vinden, starten we op 8 maart met een Energiepeiling, een digitale enquête waar u als inwoner aan kunt meedoen.

De uitkomsten van de Energiepeiling worden op 19 april besproken tijdens een digitale bijeenkomst over de Transitievisie Warmte. U kunt zich daar binnenkort voor opgeven. U ontvangt dan een link voor deelname. De digitale bijeenkomst wordt interactief. Als deelnemer krijgt u uitleg over de weg naar aardgasvrij en de keuzes die moeten worden gemaakt.

De Energiepeiling kan vanaf 8 maart worden ingevuld. Ga hiervoor naar www.huizen.nl/energiepeiling.

Meer berichten