Logo omrooper.nl

Geen evenementen tot en met 5 mei

Tot en met 5 mei wordt er door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s geen ruimte gezien voor het organiseren van evenementen in het land. Dit geldt dus ook voor de regio Gooi en Vechtstreek. Er worden door gemeenten geen vergunningen afgegeven voor evenementen tot die dag. Dit betekent dat fysieke evenementen rond Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag niet mogelijk zijn. Hiermee wordt duidelijkheid geboden voor de organisatoren van evenementen tijdens deze feestdagen. Er wordt met hen per gemeente gekeken naar wat er wel kan aan kleinschalige en digitale activiteiten, waarbij geen sprake kan zijn van publiek of groepsvorming. De gemeenten binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hopen dat er door het vaccineren van grote groepen mensen en door intensief testen, na 5 mei snel meer mogelijk is. Hierop kunnen de organiserende partijen zich alvast voorbereiden.

Meer berichten