Logo omrooper.nl

Kamers met aandacht

Doet u graag iets voor een ander en komt er bij u in huis een kamer vrij? Help dan een jongere uit de jeugdzorg zelfstandig wonen! Meer weten? Kijk op www.kamersmetaandacht.nl.

Meer berichten