Logo omrooper.nl

Integraal plan voor vernieuwing oost-west as Huizen (Huizermaatweg/Stroomzijde)

Veiligheid voor alle weggebruikers, biodiversiteit en mobiliteit van deur tot deur
Huizen heeft een integraal plan gemaakt voor vernieuwing van de oost-west as (busstation Huizermaatweg tot aan Stroomzijde). De ‘nieuwe’ oost-westverbinding maakt het voor fietsers en voetgangers veiliger, duidelijker en efficiënter. Het OV wordt er sneller, meer comfortabel en beter door. Winkelcentrum Oostermeent en de sportclubs in de buurt worden beter bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers. De nieuwe inrichting garandeert een goede toekomst voor de bomen. Het vele nieuwe groen en de extra beplanting worden op de omgeving afgestemd, zodat hun functie en uitstraling beter tot hun recht komen. En de woningbouwopgave krijgt een impuls. Het plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Meer informatie op www.huizen.nl/oost-westas.

Meer berichten