Logo omrooper.nl

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) is een steunmaatregel van het Rijk. TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De gemeente voert TONK uit. Vanaf 24 maart kan de regeling worden aangevraagd bij de gemeente.

Voor wie is de regeling TONK
De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege corona te maken hebben met een inkomensterugval, waardoor ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Het moet gaan om een flinke terugval in het inkomen en de woonlasten moeten naar verhouding een groot deel van het huidige inkomen bedragen. Er is een aantal voorwaarden, deze vindt u op www.maatschappelijkezaken.nl (zoekwoord: TONK)

Hoe hoog is het bedrag dat ik kan aanvragen?
Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden voor de TONK ontvangen een vast bedrag voor de maanden januari t/m juni. Het gaat om een bijdrage van €150,00 per maand. In totaal ontvangen huishoudens dus €900,00 voor 6 maanden. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

U vraagt de TONK aan in de gemeente waar u woont. U kunt het Informatiepunt Maatschappelijke Zaken bellen of mailen voor een aanvraagformulier via: info@maatschappelijkezaken.nl of (035) 528 12 47.

Heeft u vragen over de regeling de TONK? Neem dan contact met ons op via: info@maatschappelijkezaken.nl of (035) 528 12 47. Alle informatie is te vinden op www.maatschappelijkezaken.nl (zoekwoord: TONK).

Meer berichten