Logo omrooper.nl

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Bericht van Vrijwilligerscentrale Huizen

Bent u als bestuurder van een vereniging of stichting op de hoogte van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen? Huizen kent veel vrijwillige besturen die zich inzetten voor hun vereniging of stichting. Dit bestuurswerk is nuttig en nodig. Vrijwilligerscentrale Huizen attendeert hierbij alle bestuursleden op de nieuwe wet waar per 1 juli 2021 aan moet worden voldaan. Het betreft de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Welke gevolgen deze wetgeving heeft voor het bestuur en wat er in de statuten moet worden aangepast verschilt per vereniging of stichting.

Wilt u weten welke gevolgen de WBTR heeft voor uw bestuur, voor uzelf als bestuurder en welke stappen u kunt nemen? Laat u hierover informeren, zodat u voor 1 juli 2021 voldoet aan deze nieuwe wetgeving. Vrijwilligerscentrale Huizen is bereikbaar via (035) 526 75 53 of info@vchuizen.nl.

Meer berichten