Logo omrooper.nl

Bericht voor medewerkers hulp bij het huishouden in de gemeente Huizen

Uitnodiging voor een gesprek met de gemeente over het KPMG-normenkader

Vanaf 1 januari gebruikt de gemeente Huizen (net als Laren, Blaricum en Eemnes) het KPMG-normenkader om de hoeveelheid hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Veel inwoners krijgen op basis van dit nieuwe normenkader een lagere indicatie dan daarvoor. En hoewel het KPMG-normenkader zorgvuldig is vastgesteld en zorgvuldig wordt toegepast, begrijpen we als gemeente dat het voor inwoners en huishoudelijke hulpen niet prettig is wanneer er wordt gekort op de hoeveelheid hulp, die inwoners gewend waren. Ook al voldoet een indicatie aan de norm voor een schoon (genoeg) en leefbare woning.

Waarom in gesprek?
We hebben de afgelopen tijd over dit onderwerp een aantal vragen binnengekregen. Vanuit de gemeente willen we daarom graag in gesprek met medewerkers hulp bij het huishouden. Enerzijds om toe te lichten welke wettelijke taak een gemeente heeft wanneer een inwoner (een deel van) het huishouden niet meer zelf kan doen. En wat daar niet onder valt. Ook kunnen we toelichten waarom we voor het KPMG-normenkader hebben gekozen en hoe we te werk gaan. Ook willen we graag van de medewerkers hulp bij het huishouden horen wanneer een indicatie onverhoopt niet goed gesteld is. En hoe we daarmee om kunnen gaan.

Het gesprek is gepland op dinsdag 20 april van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.

Aanmelden 
Medewerkers hulp bij het huishouden, die met Wmo consulenten van de gemeente in gesprek willen gaan over de toepassing van het KPMG-normenkader, kunnen contact opnemen met Elsemieke Giezen, beleidsmedewerker van de gemeente Huizen. Dit kan door een e-mail te sturen naar e.giezen@huizen.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor het gesprek. Vanwege het coronavirus zal het gesprek digitaal plaatsvinden via Teams.

Meer berichten