Logo omrooper.nl

Jaarlijkse reiniging kolken

Deze week starten we in Huizen met de jaarlijkse reinigingsronde van de kolken (putten in de stoeprand). Hierbij wordt vuil dat zich in de kolken verzameld heeft, uit de kolken verwijderd. Schone kolken zijn beter in staat om hemelwater (zoals regen en sneeuw) af te voeren naar het riool.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een kolkenzuiger en zijn kortdurend. Er zijn geen omleidingsroutes van kracht. U kunt ons helpen door uw auto (zo mogelijk) niet op een kolk te parkeren. Er vindt een naloopronde plaats voor kolken die niet bereikbaar waren bij de eerste reinigingsronde.

De werkzaamheden zullen worden verricht door de firma Teeuwissen uit Huizen. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@huizen.nl of tel. 14 035.

Meer berichten