Logo omrooper.nl

Zwembad Sijsjesberg (her)opent de deuren

Zwembad Sijsjesberg is gemoderniseerd. Na een (ver)bouwperiode van een half jaar opent het zwembad op 24 april de deuren voor publiek. De modernisering van het entreegebouw, inclusief personeel- en kleedruimten, is één van afspraken die is vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Vitaal en verbindend’.

Feestelijke afsluiting project op 22 april

Vanwege de coronabeperkende maatregelen is een groots openingsfeest helaas niet mogelijk. Op 22 april wordt het bouwproject ‘s middags feestelijk afgesloten met het bouwteam en worden enkele vaste badgasten uitgenodigd om bij de openingshandeling aanwezig te zijn. Voor omwonenden is er op vrijdag 23 april tussen 17.00 en 19.00 uur een rondleiding. Zij melden zich aan via zwembad.sijsjesberg@sro.nl onder vermelding van naam en adres.

Ruimer en toegankelijker

De entree van zwembad Sijsjesberg is ruimer geworden, met toegangspoortjes met zelfscanners, waardoor de doorloop sneller gaat. Voor mensen in een rolstoel en mensen met kinderwagens is een speciale brede toegangspoort aanwezig. Het kleed- en douchegebouw is functioneler geworden met naast de kleedhokjes ook twee ruime familiekleedkamers met verschoonplekken voor baby’s en peuters. Aan de (Sijsjes)bergzijde is een overdekte fietsenstalling voor personeel aangebouwd. Aan diezelfde zijde is ook een unit met vijf lockers geplaatst voor elektrische (of andere dure) fietsen. De lockers kunnen voor €1,- worden gebruikt. Na afloop van het seizoen wordt ook het voorterrein opgewaardeerd.

Duurzaamheid

Bij de nieuwbouw was duurzaamheid een uitgangspunt. Het gebouw is aardgasvrij en met voldoende zonnepanelen op de pergola bij de kleedkamers energieneutraal opgeleverd. Er was aandacht voor circulair bouwen en het terrein/terras aansluitend aan het gebouw is klimaatadaptief ingericht. Dit betekent dat het hemelwater op het terrein wordt geïnfiltreerd en het vuilwater op het gemeenteriool wordt afgevoerd. Het gebouw is niet volledig gesloopt en is waar mogelijk behouden. Zoveel mogelijk materialen zijn hergebruikt of kunnen in de toekomst weer worden hergebruikt, zoals de demontabele en daardoor herbruikbare bamboe gevelbekleding aan de buitenzijde en de Siberisch lariks gevelbekleding aan de binnenzijde van het gebouw. De herkenbare letters ‘SIJSJESBERG’ die voorheen op het dak stonden, zijn hergebruikt op de bamboe buitengevel.

Bezoekers en kaartverkoop

Zwembad Sijsjesberg is vanaf 24 april geopend voor publiek. Vanwege de coronamaatregelen kan er vooralsnog alleen banen gezwommen worden en is reserveren verplicht. Er wordt in blokken gewerkt van maximaal 90 bezoekers. Vanwege deze beperking worden voorlopig alleen nog losse tickets verkocht. Net als vorig jaar geldt een gereduceerd tarief van € 4,50. Reserveren kan vanaf 17 april via www.zwembadsijsjesberg.nl.

Teststraat en parkeren

De GGD heeft aangegeven dat de coronateststraat op het parkeerterrein bij Sijsjesberg nog steeds noodzakelijk is bij de bestrijding c.q. beheersing van de coronapandemie. Het college heeft daarom ingestemd met het voortzetten van de teststraat op die locatie. Dat heeft gevolgen voor de parkeermogelijkheden voor bezoekers van het zwembad. Gedurende de coronaperiode zal het zwembad een beperkt aantal bezoekers tegelijk ontvangen. Na een constructief gesprek met direct omwonenden is afgesproken dat bezoekers actief worden opgeroepen op de fiets te komen. Bezoekers die toch met de auto komen, worden gewezen op de mogelijkheid om te parkeren aan twee kanten langs de ventweg Crailoseweg, tussen de Ericaweg en de rotonde Aalberselaan. Op drukke dagen zorgt zwembad Sijsjesberg voor de inzet van extra verkeersregelaars en wordt parkeren aan de boskant van de Ericaweg toegestaan. De parkeerverboden zullen dan tijdelijk worden afgeplakt. Boa’s zullen intensief toezien op het naleven van de parkeerregels.

Meer berichten