Logo omrooper.nl

Praat mee over de warmtevoorziening in de toekomst

19 april digitale bijeenkomst voor inwoners

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin – op hoofdlijnen – staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden in de periode tot 2050, welke oplossingen hiervoor voor de hand liggen en hoe de gemeente dit aan wil pakken. Dit heet de Transitievisie Warmte.

Momenteel werkt de gemeente Huizen aan de visie, samen met o.a. bewoners, ondernemers, de woningcoöperatie en netbeheerder Liander. De eerste Transitievisie Warmte gaat over de periode tot en met 2030. Graag vertellen we u wat er in de visie komt te staan en wat dat betekent voor de toekomst. Op 19 april 2021 vindt hiervoor de eerste bewonersbijeenkomst plaats. U hoeft er de deur niet voor uit, omdat het een online avond betreft.

De meeting vindt plaats via Zoom, u heeft geen account nodig. U kunt hiervoor een smartphone, tablet of laptop gebruiken.

Aanmelden

Om een inschatting te maken hoeveel gasten wij op deze bewonersavond mogen verwelkomen vragen we u om u aan te melden door een mail te sturen naar energie@huizen.nl met als onderwerp ‘informatiebijeenkomst warmte’. Op vrijdagmiddag 16 april ontvangt u dan de uitnodiging per e-mail met de link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Graag tot ziens op de bijeenkomst op maandag 19 april, van 19.30 tot 21.00 uur.

Meer berichten