Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

  • Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark
  • Voetpad naast Gemeenlandslaan ter hoogte van ‘t Merk: graafwerkzaamheden. Verkeershinder voor voetgangers en fietsers. Van 26 april tot 17 mei.
Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten