Logo omrooper.nl

Oproep aan ondernemers in Gooi en Vechtstreek

Wat is de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven in Gooi en Vechtstreek? Welke ondersteuning heeft u nodig voor uw onderneming? Doe mee aan de online ondernemerspeiling. De informatie uit de peiling wordt gebruikt om passende maatregelen te treffen.

Vul de peiling in vóór 5 mei
In 14 vragen wil de regio Gooi- en Vechtstreek meer inzicht krijgen in behoeften van ondernemers in de herstelfase en toekomst na de crisis. Met uw input helpen we elkaar om hier samen sterker uit te komen. Vul de ondernemerspeiling in via deze link: www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll.

Direct hulp nodig?
Kijk dan op de website van het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek voor meer informatie over hulp aan ondernemers in coronatijd. Kijk op: www.wspgv.nl/hulp-in-coronatijd/

De ondernemerspeiling is een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, Regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.

Meer berichten