Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

  • Voetpad naast Gemeenlandslaan ter hoogte van ‘t Merk: graafwerkzaamheden. Verkeershinder voor voetgangers en fietsers. Heden tot 17 mei.
  • Bovenweg ter hoogte van Visio (nummer 2): vervangen van oud asfalt door klinkers. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via de ventweg ontsloten. Van 3 mei t/m 12 mei.
  • Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark.
Meer informatie: www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten