Logo omrooper.nl

LHBTI+ groep in Huizen

Huizen is een Regenbooggemeente, waar iedereen in Huizen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig moet voelen. De afkorting LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksen en de + staat voor en andere seksuele voorkeuren.

Inclusief Huizen
De gemeente Huizen richt zich op gelijke rechten en het voorkomen van geweld en discriminatie voor (LHBTI+) inwoners. Samen met maatschappelijke partners heeft de gemeente belangrijke aandachtspunten vastgesteld om verder te ontwikkelen, zoals de aanpak van discriminatie, veiligheid, deskundigheid, aandacht voor LHBTI+ in het onderwijs en bij kwetsbare groepen, zorgaanbieders, sportclubs, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, enzovoort. Want Huizen wil een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen kan meedoen ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit of beperking. Inwoners die initiatieven nemen om hieraan bij te dragen ondersteunen wij graag.

LHBTI+ groep
Via facebook.com/Huizenvoorelkaar stuurde een inwoner het idee in om een LHBTI+ groep op te zetten. Een plek om elkaar te ontmoeten, activiteiten en themamiddagen te organiseren. Ook een plek waar mensen terecht kunnen als zij behoefte hebben om iemand te spreken. Wil je informatie of heb je leuke ideeën? Stuur dan een e-mail naar lhbtihuizen@ziggo.nl.

Meer berichten