Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/melding

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Antilope 17, het vervangen van houten kozijnen naar kunststof kozijnen (ontvangen 28-04-2021)
 • Aristoteleslaan 24, het plaatsen van een tuinhuis met terrasoverkapping (ontvangen 26-04-2021)
 • Atelierweg 2, het kappen van een boom op de erfgrens (ontvangen 24-04-2021)
 • Balatumstraat 21, het plaatsen van leibomen (ontvangen 28-04-2021)
 • Bever 1, het realiseren van een tuinhuisje in het voorerf (ontvangen 18-04-2021)
 • Biggekruid 25, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 21-04-2021)
 • Biggekruid 38, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde (ontvangen 09-04-2021)
 • Braam 20, het vervangen van de houten kozijnen voor kunststof (ontvangen 23-04-2021)
 • Ceintuurbaan 31a, het plaatsen van een hekwerk in het voorerf (ontvangen 28-04-2021)
 • De Drost 39, het plaatsen van kunststof kozijnen (ontvangen 23-04-2021)
 • Eierlanden 38, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 23-04-2021)
 • Ericaweg 24, het inrichten van een corona-testlocatie (ontvangen 22-04-2021)
 • Flevolaan 33, het kappen van een beuk (ontvangen 28-04-2021)
 • Giek 1, het plaatsen van een tuinhuis met overkapping (ontvangen 20-04-2021)
 • Graaf Wichman 3, het plaatsen van 5 laadpalen en een transformatorhuis,
 • Händellaan 2, het wijzigen van de bestemming van de garage (28-04-2021)
 • IJsselmeerstraat 5b, het plaatsen van een zwembad (ontvangen 12-04-2021)
 • Koningin Julianastraat 18, het realiseren van een uitrit (ontvangen 26-04-2021)
 • Koningin Julianastraat 5, het plaatsen van een poortdeur (ontvangen 10-04-2021)
 • Lindenlaan 110, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 20-04-2021)
 • Middelgronden 120, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 14-04-2021)
 • Naarderhop 19, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 21-04-2021)
 • Naarderstraat 280, het realiseren van een bijgebouw (ontvangen 16-04-2021)
 • Naarderstraat 282d, het bouwen van een garage (ontvangen 09-04-2021)
 • Rokerijweg 5, het oprichten van bedrijfshal (ontvangen 16-04-2021)
 • Stobbe 106, het na-isoleren van de bestaande daken van 23 woningen (ontvangen 20-04-2021)
 • Van der Duyn van Maasdamlaan 18, het kappen van drie bomen in het voorerf (ontvangen 29-04-2021)
 • Verdilaan 2, het realiseren van een dakkapel op de uitbouw (ontvangen 21-04-2021)
 • Vissersstraat 26, het vernieuwen en isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 22-04-2021)
 • Vrouwenzand 73, het bouwen van een fietsoverkapping in het voorerf (ontvangen 12-04-2021)
 • Zomerkade 278, het plaatsen van een nieuw raam aan de voorzijde van de woning (ontvangen 13-04-2021)
 • Warandebergstraat 2, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 21-04-2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Oostermeent-Oost 62, het brandveilig gebruiken van een supermarkt (ontvangen 16-04-2021)
 • Talmastraat 33, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22-04-2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlening van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Kadastrale Sectie C perceelnummer 11482 (Blok 1 Oude Haven), het bouwen van 13 appartementen (ontvangen-12-2020)
 • Kadastrale Sectie C Perceelnummers 11482 en 12139, het realiseren van 11 woningen (Oude Haven Blok 2 en 3) (ontvangen 17-12-2020)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Havenstraat naast nr. 76, het tijdelijk inrichten van een sport- en spellocatie (verzonden: 30-04-2021)
 • Melkweg 25, het plaatsen van een overkapping (verzonden: 30-04-2021)
 • Ambachtseweg 51b, het wijzigen van de brandcompartimentering (verzonden: 29-04-2021)
 • Rembrandtlaan 31, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 29-4-2021)
 • Bachlaan 21, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning (verzonden: 29-4-2021)
 • Akkerweg 57, het realiseren van een scootmobielruimte (verzonden 15 april 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten