Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

  • Voetpad naast Gemeenlandslaan ter hoogte van ‘t Merk: graafwerkzaamheden. Verkeershinder voor voetgangers en fietsers. De werkzaamheden zijn tot 17 mei.
  • Ceintuurbaan ter hoogte van Tuinstraat: graafwerkzaamheden. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de overkant van de straat. De werkzaamheden zijn tot en met 19 mei.
  • Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. Meer informatie: www.huizen.nl/badvilbelpark.

    Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten