Logo omrooper.nl

Nieuwe inrichting plantsoen Zuiderzee

Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Westland Kaas heeft Westland Familiefonds een gift gedaan aan de gemeente Huizen. Dit bedrag is bestemd om het stuk openbaar groen aan de Zuiderzee, achter de Slangekruid en Paardebloem, te verfraaien.

Na inbreng van direct omwonenden en in afstemming met Westland Familiefonds, zijn we tot een ontwerp gekomen. Het ontwerp kunt u bekijken via het nieuwsbericht op
onze website.

Wat gaan we doen?
Het terrein bestaat nu uit gras en wordt opnieuw ingericht. Het wordt een klein parkje met een wandelpad waar het ook mogelijk is om te zitten. Er komt beplanting, onder
andere vaste planten en heesters, waarbij kleur en bloemen een belangrijke rol spelen. Verder zal er een stuk gazon zijn en een berm met bloemen en kruiden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in twee fases:

- In juni starten we met de aanleg van het pad, het plein, het gazon, en de plantvakken.
- In oktober / november zullen we het kruidenmengsel zaaien en resterende struiken en bomen planten.

Vragen
Heeft u vragen over deze ontwikkeling? Dan kunt u contact opnemen met Marc de Vries, Beleidsadviseur Groen, via e-mail: gemeente@huizen.nl.

Meer berichten