Logo omrooper.nl

Werk en Mantelzorg: Praat erover!

Bericht van Vrijwilligerscentrale Huizen 

De combinatie werk en mantelzorg is soms een uitdaging, voor zowel werkgever als werknemer. Juist door samen in gesprek te gaan kom je tot een oplossing. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Op maandag 31 mei organiseert Vrijwilligerscentrale Huizen een bijeenkomst voor werkgevers en andere belangstellenden. Aan de orde komt onder andere wat je als werkgever kunt doen om te voorkomen dat mantelzorgende werknemers uit balans raken en uiteindelijk zelfs uitvallen. Wat levert dit op? En waar ligt de verantwoordelijkheid?

Deze bijeenkomst deelt gastspreekster Lenette van Tienhoven haar expertise. Zij is werkzaam voor MantelzorgNL en stichting Werk&Mantelzorg. Wethouder Maarten Hoelsscher zal de avond openen.

Voor de bijeenkomst wordt een bijdrage gevraagd van €12,50. Aanmelden kan via www.huizenvoorelkaar.nl. Uiteraard houden wij rekening met de RIVM-richtlijnen die op dat moment gelden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

31 mei 2021 / 19.30 – 21.30 uur / in De Engel in Huizen

Meer berichten