Logo omrooper.nl

Herinrichting Zomerkade

In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is
gekomen. Daarin kwam ook naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de Zomerkade. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt.

In oktober 2020 is het zogenoemde voorlopig ontwerp voor de Zomerkade digitaal gepresenteerd. Hierop hebben we veel reacties gekregen. We hebben gesprekken gevoerd met diverse bewoners en andere belanghebbenden. Ook hebben we de afgelopen maanden veel onderzocht. De uitkomsten van die gesprekken en onderzoeken hebben we gebruikt in verdere uitwerking.

Op www.huizen.nl/kustvisie vindt u het volledige voorlopige ontwerp. Ook vindt u daar de Strandkrant die aan omwonenden en ondernemers in het gebied is gestuurd. In deze Strandkrant presenteren wij de belangrijkste wijzigingen, die voortkomen uit de gevoerde gesprekken en de onderzoeken die wij hebben gedaan.

Meer berichten