Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De werkzaamheden van komende tijd:

- Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark.
- Gemeenlandslaan: onderhoudswerkzaamheden aan gasleiding van Liander. De werkzaamheden zijn tot en met 11 juni.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten