Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De werkzaamheden in Huizen:

- Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. Meer informatie: www.huizen.nl/badvilbelpark.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten