Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

De volgende werkzaamheden staan gepland:

- Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark.
- Delta: werkzaamheden i.v.m. herinrichting Delta. Delen van de weg worden tijdelijk afgezet. De werkzaamheden worden met borden aangegeven. De Kamperfoelieschool blijft bereikbaar. Van 5 juli tot uiterlijk 26 augustus.
- Middenweg t.h.v. nr. 7: werkzaamheden aan de waterleiding. De weg is afgesloten op 5 juli van 07.30 – 16.00 uur. Er wordt een wegomleiding ingesteld voor auto’s. Voor fietsers en voetgangers is de doorgang gewaarborgd.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten