Logo omrooper.nl

Nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI´s) van Huizen en Blaricum zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Beide RWZI’s zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe RWZI te bouwen in plaats van twee. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet daarom onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI. Om bewoners te informeren organiseert het waterschap online informatiebijeenkomsten (voor Huizen op 7 juli). Na de bijeenkomsten kunnen bewoners hun mening delen via een online vragenlijst. Met een nieuwe RWZI kan het afvalwater nog beter gezuiverd worden. Ook is het mogelijk om innovatie toe te passen zoals het hergebruik van reststoffen, warmte en gezuiverd afvalwater.

Wilt u informatie, bijvoorbeeld over het onderzoek of de locatie voor de RWZI? Ga naar de webpagina www.agv.nl/rwzihuizenblaricum. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de online informatiebijeenkomsten.

Mening van bewoners belangrijk
Het waterschap is benieuwd naar de mening van bewoners. Van 8 juli tot 22 augustus is een online vragenlijst beschikbaar via www.agv.nl/rwzihuizenblaricum.

Meer berichten