Logo omrooper.nl

Financiële ondersteuning culturele organisaties en zelfstandigen

Gemeente Huizen heeft € 150.000 beschikbaar gesteld voor het culturele werkveld.

De gemeente Huizen heeft geld van het Rijk ontvangen voor ondersteuning van het lokale culturele werkveld. Het geld kan worden ingezet om de effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problemen als gevolg daarvan het hoofd te bieden. Het college van burgemeester en wethouders wil financiële ondersteuning bieden aan culturele organisaties (stichtingen, verenigingen) en culturele zelfstandigen in Huizen. Denk aan onder meer muziekverenigingen en lokale kunstenaars.

Er zijn twee ondersteuningsmogelijkheden. Deze kunt u vinden op www.huizen.nl/corona-cultuursubsidie. Op de webpagina vindt u ook meer informatie over het subsidieplafond (hoeveel kan per organisatie worden aangevraagd), de voorwaarden en de beleidsregels. Aanvragen moeten voor 1 september 2021 zijn ingediend.

Meer berichten