Logo omrooper.nl

Huizen bereikbaar

Dit zijn de werkzaamheden die gepland staan:

- Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot half juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark.
- Delta: werkzaamheden i.v.m. herinrichting Delta. Delen van de weg worden tijdelijk afgezet. De werkzaamheden worden met borden aangegeven en duren tot uiterlijk 26 augustus. De Kamperfoelieschool blijft bereikbaar.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten