Logo omrooper.nl

Huizen Bereikbaar

Op dit moment zijn de volgende werkzaamheden gepland:

  • Bad Vilbelpark: renovatie. Het park is tot eind juli afgesloten voor publiek. www.huizen.nl/badvilbelpark..
  • Delta: werkzaamheden i.v.m. herinrichting. Delen van de weg worden tijdelijk afgezet. De werkzaamheden worden met borden aangegeven en duren tot uiterlijk 26 augustus. De Kamperfoelieschool blijft bereikbaar.
  • Valkenaarstraat ter hoogte van nummer 51: onderhoud aan middenspanningsruimte. Een aantal parkeerplaatsen is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Werkzaamheden zijn van 9 augustus tot 2 september.

Meer informatie over wegwerkzaamheden staat op www.huizen.nl/huizenbereikbaar.

Meer berichten