Logo omrooper.nl

Lening woning

De gemeente Huizen verstrekt Blijvers- en Verzilverleningen voor woningen. Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Blijverslening. Komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening, omdat u de rente en de aflossing niet kunt betalen, maar bezit u wel een eigen woning met overwaarde? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Verzilverlening.

Blijverslening

De Blijverslening kunt u aanvragen bij het levensloopbestendig maken van de woning, het bevorderen van veilig wonen of als er sprake is van een zorgvraag. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt dan in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald.

Verzilverlening

De verzilverlening is net als de Blijverslening bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in hun woning willen blijven en deze woning levensloopbestendig willen maken en/of een zorgvraag hebben. De regelingen voor de Blijverslening en de Verzilverlening hebben hetzelfde doel: het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alle ouderen kunnen gebruik maken van de Blijversregeling. Een aantal van hen heeft wel overwaarde op de eigen woning, maar onvoldoende inkomen om de lening te kunnen aflossen. De Verzilverlening maakt het voor deze groep toch mogelijk om een financiering te krijgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het afsluiten van deze leningen? Of bent u benieuwd naar de voorwaarden? Kijk op www.huizen.nl/lening-woning.

Meer berichten