Logo omrooper.nl

Aanpassing van de TONK

De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verruimen en de voorwaarden aan te passen. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor ondersteuning en is het uit te keren bedrag verdrievoudigd. Daarmee kiest het college van burgemeester en wethouders voor een ruimhartigere regeling. 

U kunt een aanvraag doen, als uw inkomen (aanzienlijk) gedaald is door de coronacrisis en uw woonlasten daardoor te hoog geworden zijn. Heeft u moeite met het betalen van bijvoorbeeld huur, hypotheek of energiekosten door inkomensterugval door de coronacrisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de regeling.

Heeft u al een beroep gedaan op deze regeling? Dan wordt uw aanvraag opnieuw bekeken en zal waar nodig ook aanpassing plaatsvinden in de toekenning. TONK geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. U kunt TONK tot 1 oktober 2021 met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in juli 2021 aan? Dan kan deze ingaan op 1 januari 2021. 

Meer informatie en aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van de regeling kunt u naar www.huizen.nl/tonk. U kunt ook bellen met Maatschappelijke Zaken via (035) 528 12 47.

Meer berichten