Logo omrooper.nl

“Meer vrijwilligers door creatief denken”

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van sportclubs en verenigingen. Daarom biedt Vrijwilligerscentrale Huizen een workshop aan voor alle sportclubs en sportverenigingen die betrokken zijn bij het Lokaal Sport Akkoord. 

Deze workshop bestaat uit drie online avondsessies georganiseerd op 13, 20 en 17 september 2021 en worden begeleid door Start2Create. Zie voor meer informatie: www.start2create.nl

De workshop komt voort uit het Lokaal Sport Akkoord. Aanmelden kan via info@vchuizen.nl onder vermelding van Workshop Star2Ceate met de naam van de deelnemer, sportvereniging en e-mailadres.

Meer berichten