Afbeelding

Peiling Warmtevisie

do 26 aug 2021, 07:00 Algemeen

De tweede peiling over de warmtevisie van de gemeente Huizen is gestart. Met deze digitale enquĂȘte laten we inwoners zien wat het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas is voor hun wijk en vragen wij hen om hierop te reageren. Deelnemers kunnen op de kaart zien of hun wijk het meest geschikt is voor all-electric, hernieuwbaar gas of een warmtenet. De meest voor de hand liggende optie is nog geen definitieve keuze. De toekomstige warmte-optie is onderdeel van de Transitievisie Warmte, in het kort ook wel de Warmtevisie genoemd.

Alle gebouwen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Elke gemeente moet voor het einde van 2021 een Warmtevisie hebben opgesteld. Daarin staat aan welke alternatieven voor aardgas wordt gedacht en in welk tempo buurten aardgasvrij kunnen worden. De Warmtevisie voor de gemeente Huizen is in ontwikkeling. Inwoners worden met de peiling in de gelegenheid gesteld een eerste reactie te geven. Zij kunnen ook aandachtspunten meegeven. De uitkomsten van de peiling worden gebruikt bij het opstellen van de definitieve Warmtevisie. Deze tweede peiling wordt gehouden tot en met 14 september. In maart van dit jaar deden 543 inwoners van Huizen mee aan de eerste peiling over de Warmtevisie. Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op www.huizen.nl/warmtevisie.