Afbeelding
JOGG

Week voor de Gezonde Jeugd

Algemeen

Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd (7 t/m 11 juni) vraagt gemeente Huizen, samen met andere JOGGgemeenten door heel het land, aandacht voor een toekomst waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. JOGG staat voor ‘Jongeren op Gezond Gewicht’.

Verschillende basisscholen in de gemeente Huizen organiseren deze week activiteiten die zichtbaarheid geven aan de structurele veranderingen die er plaatsvinden op het gebied van een gezondere leefomgeving. Zo bewegen de leerlingen extra op school tijdens de pauze. En op woensdag 8 juni liepen de leerlingen en leraren van de Beatrixschool ‘The Daily Mile’, samen met de buurtsportcoaches; de dag of les werd kort onderbroken om in een eigen tempo een rondje te rennen of te joggen. Samen maken we gezond gewoon!

JOGG-gemeente
Gemeente Huizen werkt als JOGG-gemeente sinds 2016 samen met bedrijven, sportverenigingen en scholen aan het gezonder maken van de fysieke en sociale
leefomgeving van kinderen en jongeren. De gezonde keuze is nu nog niet altijd de makkelijke, en dat zou wel zo moeten zijn. Met de JOGG-aanpak werken we aan een structurele verandering. Kijk voor meer informatie op: www.huizen.nl/iedereen-meedoen