Afbeelding

Klankbordgroep ‘Opvang Oekraïense vluchtelingen’ van start

Algemeen

In mei is gestart met de Klankbordgroep ‘Opvang Oekraïense vluchtelingen’ onder voorzitterschap van de burgemeester. Een van de deelnemers is Steven van den Eynde. Wij vroegen hem naar zijn motivatie om deel te nemen en naar zijn ervaringen. 

Wat was uw motivatie om deel te nemen aan deze Klankbordgroep?
“Toen ik hoorde dat er Huizers werden gezocht om met de burgemeester het gesprek te voeren over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hoefde ik niet lang na te denken. Als je zelf goed bent geland, mag je ook iets terugdoen voor de maatschappij. Ik wil graag mijn handen uit de mouwen steken om deze mensen – die ik beschouw als onze gasten – bij te staan.”

Hoe ziet u uw rol als lid van de Klankbordgroep?
“In de Klankbordgroep hoor je vanuit verschillende hoeken de geluiden en ideeën en deel je initiatieven met elkaar. Ik beschouw mijn rol als ‘schakel’ tussen beleid en aanpak van de gemeente en ideeën en initiatieven van Huizers. Mijn eigen ideeën breng ik natuurlijk ook in.”

Wat zijn de onderwerpen die aan de orde komen?
“We hebben het gehad over de verschillende opvanglocaties in Huizen. Wat speelt er? Hoe gaat het met de mensen? Ook spraken we over de behoefte aan zwemles voor Oekraïense kinderen vanwege het vele open water in Huizen. Er lopen nu verschillende initiatieven om het te organiseren. Daarna kwam de zomervakantie ter sprake. Met als wens om vanuit de buurten en in samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen extra activiteiten te organiseren in deze periode. Dat is iets wat wij als inwoners van Huizen samen kunnen oppakken!”

Wilt u onderwerpen of ideeën aandragen bij de Klankbordgroep?
Stuur dan een e-mail aan communicatie@huizen.nl t.a.v. M. Schilder. De volgende Klankbordgroepbijeenkomst is op 20 juni.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 jun., 16:18
Afbeelding
Netwerkbijeenkomst cultuurplatform Algemeen 1 jun., 16:14
Afbeelding
Onderbreking van de werkzaamheden aan de oost-west as Algemeen 1 jun., 16:12
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 1 jun., 16:10
Afbeelding
Vacatures Algemeen 1 jun., 16:09
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 1 jun., 15:22