Afbeelding

Agenda

Algemeen

Bekijk de vergaderingen die gepland staan komende tijd:

Gemeenteraad
21 juni – commissievergadering Sociaal Domein
22 juni – commissievergadering Fysiek Domein
23 juni – commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
30 juni – begrotingsraadsvergadering (start 16.00 uur)

Live vergaderingen volgen
De commissievergaderingen starten om 20.00 uur. Vergaderingen kunnen live gevolgd worden. Publiek is welkom op de tribune van de raadzaal. Ook kunnen vergaderingen live bekeken/ teruggekeken worden via streaming: ris.gemeenteraadhuizen.nl.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 jun., 16:18
Afbeelding
Netwerkbijeenkomst cultuurplatform Algemeen 1 jun., 16:14
Afbeelding
Onderbreking van de werkzaamheden aan de oost-west as Algemeen 1 jun., 16:12
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 1 jun., 16:10
Afbeelding
Vacatures Algemeen 1 jun., 16:09
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 1 jun., 15:22