Afbeelding

Agenda

Algemeen

Bekijk de vergaderingen die gepland staan komende tijd:

Gemeenteraad
21 juni – commissievergadering Sociaal Domein
22 juni – commissievergadering Fysiek Domein
23 juni – commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
30 juni – begrotingsraadsvergadering (start 16.00 uur)

Live vergaderingen volgen
De commissievergaderingen starten om 20.00 uur. Vergaderingen kunnen live gevolgd worden. Publiek is welkom op de tribune van de raadzaal. Ook kunnen vergaderingen live bekeken/ teruggekeken worden via streaming: ris.gemeenteraadhuizen.nl.