Afbeelding

Extra coronasteun voor cultuursector

Algemeen

Financiële gevolgen voor culturele organisaties en -zelfstandigen werken door tot in 2022.

De cultuursector is hard getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. De overheid heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van deze sector. Culturele organisaties en -zelfstandigen konden een subsidieaanvraag indienen voor het exploitatietekort over 2020 en de eerste helft van 2021, voor zover deze door de coronamaatregelen werd veroorzaakt. Omdat de coronamaatregelen langer van kracht bleven en de gevolgen ook in 2022 nog merkbaar zijn, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de mogelijkheden voor coronasteun voor de cultuursector te verruimen. Dit is vastgelegd in de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’.

Aanvragen
Culturele organisaties en -zelfstandigen kunnen ook een aanvraag doen voor het exploitatietekort over de tweede helft van 2021, het exploitatietekort over de eerste helft van 2022 en het exploitatietekort over de tweede helft van 2022, voor zover dat wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen. Dit wordt afgezet tegen het jaar 2019, waarin er nog geen corona heerste. Per halfjaar kunnen zij een maximumbedrag van € 5.000 aan subsidie ter compensatie van het exploitatietekort aanvragen. De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum, Huizer Museum, Spant/Theater de Boerderij en de Botterstichting kunnen geen aanvragen indienen op basis van deze regeling. Zij kunnen apart coronaondersteuning krijgen.

Aanvragen voor de tweede helft van 2021 en eerste helft 2022 kunnen worden ingediend tot en met 1 oktober 2022. Aanvragen voor de tweede helft van 2022 kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 maart 2023. Kijk voor meer informatie op www.huizen.nl/subsidies. Heeft u de voorwaarden bekeken en wilt u een aanvraag indienen? Mail dan het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar coronacompensatiecultuur@huizen.nl.